Ukázky nekvalitních oprav

Neodborné opravy 

Stále se potýkáme s nekvalitními a neodborně provedenými opravami, kdy pro nemožnost reklamace u subjektu, který opravu zhotovil jsme požádáni zákazníky o nápravu tohoto stavu. Všechny tyto vstřikovače vykazují po stránce obsahu buď použité nebo neoriginální a pro opravu nevyhovující komponenty, nebo obsah repasován vůbec nebyl, protože pro daný model vstřikovače neexistuje na trhu žádný dostupný náhradní díl a použité, částečně funkční nebo zcela nefunkční vstřikovače, jsou deklarovány jako repasované. Vstřikovače nikdy neobsahují novou matici a trysku, zcela chybí protokol o výsledku měření, nebo je protokol o výsledku měření padělán, zhotovující subjekt nedisponuje žádnou měřící či testovací stanicí, vstřikovače neobsahují korektní C2i/C3i/C4i nebo IMA/QR/ISA kód pro zápis.