Ukázky nekvalitních oprav

Neodborné opravy 

Neustále se potýkáme s nekvalitními a neodborně provedenými opravami, kdy pro nemožnost reklamace u subjektu, který opravu zhotovil jsme požádáni zákazníky o nápravu tohoto stavu. Všechny tyto vstřikovače vykazují po stránce obsahu nekvalitní a neoriginální komponenty z Číny, nebo obsah repasován vůbec nebyl a použité nefunkční vstřikovače jsou deklarovány jako repasované, nikdy neobsahují novou matici a trysku, zcela chybí protokol o výsledku měření, nebo je protokol o výsledku měření padělán, zhotovující subjekt nedisponuje žádnou měřící či testovací stanicí, vstřikovače nikdy neobsahují korektní C2i/C3i/C4i nebo IMA kódy, vždy obsahují pružinu, která byla natažena o několik mm subjektem, který opravu provedl. Při seřizování vstřikovačů typu common-rail se běžně pracuje s tolerancemi vymezovacích prvků v rozmezí 0,04 až 0,08 mm, které rozhodnou o funkčnosti vstřikovače, u vstřikovačů Delphi dávkování nelze seřídit a naměřené dávky jsou převedeny na odpovídající kód. Tyto tolerance jsou měřitelné pouze za použití speciálního vybavení typu mikrometr a 3 RD stage. Je zcela nepřípustné jakkoliv zasahovat do typizované velikosti prvků. Takto neodborně opravené vstřikovače mají u Delphi/Bosch vstřikovacího systému za následek obtížné starty, motor po startu nedosahuje volnoběžných otáček, několik jednotek až desítek sekund nereaguje na plynový pedál, při zátěži padá do nouze, zvýšená kouřivost, nerovnoměrné otáčky apod. Několik desítek vozidel, které majitelé poté prodávali z důvodu nefunkčnosti za výrazně nižší, než tržní ceny, poté prošlo naši opravou vstřikovacího systému a celý důvod nefunkčnosti byly právě vstřikovače tohoto konkrétního subjektu. Vyhněte se proto pochybným opravám a požadujte pouze kvalitní originální díly pro opravu, nebojte se požádat o návštěvu Diesel servisu, kdy Vám seriózní firma návštěvu své dílny umožní, požadujte prokazatelné výsledky měření. Bohužel stále narážíme na tuto nekvalitně-neodborně provedenou práci, kdy Česká i Slovenská republika je těmito nefunkčními vstřikovači zcela zaplavena. Nenechte si zdevastovat Váš motor těmito vstřikovači. Cenově se opravy tohoto subjektu neliší proti našim cenám - kvalitativně a funkčně se jedná o značný nepoměr - vstřikovače jsou nepoužitelné. Pro seriózní Diesel servis navíc není překážkou Vám vstřikovače namontovat do Vašeho vozidla.